ดาวน์โหลดโบรชัวร์

Residential

Commercial

Industrial

Component

Custom made


Wall Type
Model: WPH / APH
เครื่องลมเย็น
Model: FHDA
เครื่องส่งลมเย็น
Model: LAHV/H
Model: CHB เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน
Model: DDP

Universal Type
(New) Mark 5
Model: DDS / ACS
เครื่องลมเย็น
Model: SH
เครื่องส่งลมเย็น
Model: DAH
Model: STA เครื่องปรับอากาศสำหรับเรือสำราญ
Model: TMU


Universal Type TISI
Model: DDN / CAN
เครื่องลมเย็น
Model: AHE / H
เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ
Model: LACU
เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรล
Model: EBC

Universal Type
TISI
Model: DDF / ACL
เครื่องปรับอากาศแบบเติมสารทำความเย็น
Model: DDDN R-401 (A)
เครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ
Model: LACU-CHB
เครื่องปรับอากาศสำหรับเรือสำราญ
Model: TGWE

Cassette Type
Model: CSB / ACN
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน
Model: DDN T3
เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ
Model: SACU
เครื่องทำน้ำร้อน
Model: HWHP

Floor Standing Type
Model: TGE/ACL
เครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ
Model: SACU-CHB

Duted Split Type
Model: CFHB/ACL
เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ
MModel: UACU


ชนิดซ่อนในตัวเฟอร์นิเจอร์
Model: CFFB/ACL

เครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดใหญ่
Model: WCU-CHB Large

ชนิดตั้งพื้นและซ่อนใต้ฝ้า
Model: HDC/ACL
เครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดกลาง
Model: WCU-CHB Medium

Multi Comp Type
Model: ACLM


เครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดเล็ก
Model: WCU-CHB Small
Digital Scroll Type
Model: DSA

เครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ
Model: ACK-CHB


Condensing Unit
Model: ACKarticle

HTML Tags Reference

vpn

niazmandi ha

estekhdam