ผ่านไปด้วยดี กับงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 “เรื่อง COVID-19 กับ ระบบปรับอากาศ สำหรับสถานพยาบาล” ที่ได้จัดขึ้น เมื่อวันพุธ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก
ภายในงานทางบริษัทยูนิแอร์ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธ และแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ของทางเรา ได้แก่ เครื่อง FHI, FHH, FFU มีผู้เยี่ยมชมบูธของทางยูนิแอร์และสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นำไปจัดแสดง ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในงานสัมมนาในครั้งนี้
และสุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่ๆที่เข้าอบรบและเยี่ยมชมบูธทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี