ใน วันที่ 25 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา คุณจินตนา ศิริสันธนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศ ภายใต้แบรนด์ยูนิแอร์ (Uni-Aire) เข้ารับรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2556 หรือ Prime Minister’s Business Enterprise Award 2013 ประเภทแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) ของสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จากคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยรางวัลดังกล่าวเป็นการการันตีถึงคุณภาพและมาตรฐานในการออกแบบและการผลิต ของสินค้าแบรนด์ยูนิแอร์ “Uni-Aire”