ขอแสดงความยินกับ ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ ในโครงการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ในประเทศไทยระยะที่ 1 (Thailand HCFCs Phase-out Management Plan Stage 1)
โดยเครื่องปรับอากาศยูนิแอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน ตามมาตรฐานสากล ให้ไว้ เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม ณ โรงแรม Amari Waterget Hotel