เครื่องปรับอากาศ ยูนิแอร์ เปิดโรงงานโชวร์ศักยภาพ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น ภายใต้แบรนด์ “Uni-Aire” จัดกิจกรรมสัมมนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ Uni-Aire รุ่นน้ำยา R-32 โดยเปิดประสบการณ์เพิ่มองค์ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับผู้แทนจำหน่าย เข้าเยี่ยมชมโรงงานดูกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา