“เริ่มแล้ววันนี้!! งาน Acat Golf Tournament 2023
ณ Thana City Country Club
ร่วมชมบูธยูนิแอร์ แอร์พันธุ์อึด ใน “งาน Acat Golf Tournament 2023
ภายในบูธมีการจัดแสดงเครื่องปรับอากาศ Model : DFHH (เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์) และมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย
สามารถรับชมข้อมูลสินค้าได้ที่ https://www.uni-aire.com/th/product/fhh-eco-fresh-air-unit/