สัมมนา “ยูนิแอร์ ช่างแอร์พันธ์ุอึด”

17 มกราคม 2563

งานสัมมนา "ยูนิแอร์ ช่างแอร์พันธ์ุอึด" ครั้งที่ 1/63 ณ ห้องประชุม บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อ่านทั้งหมด

สัมมนาการใช้งาน Package Chiller

25 มีนาคม 2562

จบไปด้วยดีกับงานสัมมนาการใช้งาน Package Chiller ‘Uni-Aire’ เบื้องต้น ซึ่ง จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ณ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อ่านทั้งหมด

วันครอบครัวยูนิแอร์

18 ธันวาคม 2561

วันครอบครัวยูนิแอร์ 2562 เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดงานวันครอบครัวยูนิแอร์ ประจำปี 2562 งานนี้จะสำเร็จไม่ได้เลย ถ้าขาดการสนับสนุนจากแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน โดยเฉพาะผู้แทนจำหน่ายที่น่ารักทุกท่าน ทางยูนิแอร์ต้องขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนอย่างดีมาตลอด และให้ความร่วมมือดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯในปีที่ผ่านมาด้วยดีเสมอมา ทางบริษัทฯ ขอยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รักษ์โลก ทั้งในด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน เพื่อลูกหลานของเราในอนาคตค่ะ

อ่านทั้งหมด

Prime Minister’s Export Award 2018

30 สิงหาคม 2561

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ... ได้มีโอกาสขึ้นรับรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award 2018)

อ่านทั้งหมด

ขอเชิญชมบูธของยูนิแอร์ ในงานสหกรุ๊ฟครั้งที่ 22

20 มิถุนายน 2561

ขอเชิญชมบูธของยูนิแอร์ ในงานสหกรุ๊ฟครั้งที่ 22

อ่านทั้งหมด