กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากร หัวข้อ Team building

13 กุมภาพันธ์ 2566

8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหาร บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด ได้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากร โดยทางฝ่ายบุคคลได้จัดสัมมนาหัวข้อ Team building ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิแอร์พอรต์

อ่านทั้งหมด

งานแถลงนโยบายประจำปี 2566 และวันครอบครััวยูนิแอร์

30 มกราคม 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 ทางบริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานแถลงนโยบายประจำปี 2566 และวันครอบครััวยูนิแอร์ ณ อาคารเธียรลิขิต ชั้น 3 บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อ่านทั้งหมด

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ยูนิแอร์ฯ ได้มอบของขวัญ (อุปกรณ์การเรียน/ขนม)

13 มกราคม 2566

เนื่องในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ยูนิแอร์ฯ ได้มอบของขวัญ (อุปกรณ์การเรียน/ขนม)

อ่านทั้งหมด

กิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

21 ธันวาคม 2565

วันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ยูนิแอร์ฯ ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

อ่านทั้งหมด

กิจกรรม การอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2565

15 ธันวาคม 2565

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ยูนิแอร์ฯ ได้จัดการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2565

อ่านทั้งหมด