ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหาร บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับร้านสหชัยแอร์ (สาขาลำลูกกา)

23 มีนาคม 2563

ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหาร บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับร้านสหชัยแอร์ (สาขาลำลูกกา)

อ่านทั้งหมด

สัมมนา “ยูนิแอร์ ช่างแอร์พันธ์ุอึด”

17 มกราคม 2563

งานสัมมนา "ยูนิแอร์ ช่างแอร์พันธ์ุอึด" ครั้งที่ 1/63 ณ ห้องประชุม บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อ่านทั้งหมด

สัมมนาการใช้งาน Package Chiller

25 มีนาคม 2562

จบไปด้วยดีกับงานสัมมนาการใช้งาน Package Chiller ‘Uni-Aire’ เบื้องต้น ซึ่ง จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ณ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อ่านทั้งหมด

วันครอบครัวยูนิแอร์

18 ธันวาคม 2561

วันครอบครัวยูนิแอร์ 2562 เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดงานวันครอบครัวยูนิแอร์ ประจำปี 2562 งานนี้จะสำเร็จไม่ได้เลย ถ้าขาดการสนับสนุนจากแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน โดยเฉพาะผู้แทนจำหน่ายที่น่ารักทุกท่าน ทางยูนิแอร์ต้องขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนอย่างดีมาตลอด และให้ความร่วมมือดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯในปีที่ผ่านมาด้วยดีเสมอมา ทางบริษัทฯ ขอยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รักษ์โลก ทั้งในด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน เพื่อลูกหลานของเราในอนาคตค่ะ

อ่านทั้งหมด

Prime Minister’s Export Award 2018

30 สิงหาคม 2561

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ... ได้มีโอกาสขึ้นรับรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award 2018)

อ่านทั้งหมด