วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ยูนิแอร์ฯ ได้จัดการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2565 อบรมดับเพลิงขั้นต้น ให้กับพนักงานริษัทยูนิแอร์ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟที่ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ทางยูนิแอร์ฯ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ จาก อบต.บางโปรง ที่ฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วยนะคะ
——————————————————————–
#50ปี #ยูนิแอร์ #UniAire #อบรมดับเพลิงเบื้องต้น #ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ #ประจำปี2565