วันที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทางยูนิแอร์ได้ร่วม งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง “การจัดการ Chiller Plant เพื่อการประหยัดพลังงาน” ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก
ภายในงานทางบริษัทยูนิแอร์ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธ และแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ของทางเรา ได้แก่ เครื่อง TACU-CHB, เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์อุตสาหกรรม มีผู้เยี่ยมชมบูธของทางยูนิแอร์และสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นำไปจัดแสดง ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในงานสัมมนาในครั้งนี้
และสุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่ๆที่เข้าอบรบและเยี่ยมชมบูธทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี

——————————————————————–
#50ปี #ยูนิแอร์ #UniAire #บูธยูนิแอร์ #สัมมนาวิชาการ #การจัดการChillerPlant #ChillerPlant #การประหยัดพลังงาน #ถนนรัชดาภิเษก