วันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ยูนิแอร์ฯ ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ให้กับพนักงานริษัทยูนิแอร์ฯ ณ ภายในโรงอาหาร บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจ ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ภายในงานมีการมอบรางวัลสำหรับกิจกรรมการประกวดและกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลมากมาย

——————————————————————–
#50ปี #ยูนิแอร์ #UniAire #สัปดาห์ความปลอดภัย #การอนุรักษ์พลังงาน #การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม