8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหาร บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด ได้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากร โดยทางฝ่ายบุคคลได้จัดสัมมนาหัวข้อ Team building ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิแอร์พอรต์
เพื่อให้เหล่าบุคคลากรชั้นนำในฝ่ายต่างๆในองค์กร บริหารทีมงานที่แข็งแกร่งเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ผลงานทั้งผลิตภัณฑ์ การตลาด การขายและบริการ ที่มอบคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด
ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้ พนักงานที่ได้เข้าร่วมก็ได้เก็บเกี่ยวความรู้ รวมถึงความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจในการที่จะทำงานร่วมกัน ไปต่อยอดและแชร์ต่อกันในทีมงานภายในองค์กร บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยภาพแห่งความมุ่งมั่น ความสามัคคี จากบททดสอบเกมการทำงานที่นำมาเล่น น้ำตามิตรภาพ ในงานสัมมนาครั้งนี้ หลอมให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
“ยูนิแอร์สุดยอด”