บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เปิดตัวงานก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 โดยมีการแถลงนโยบายที่จะมุ่งมั่นในการผลิต จัดจำหน่าย และพัฒนาเทคโนโลยีการทำความเย็น ความร้อน และการระบายอากาศ ทางบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศทั้งในด้านคุณภาพ และดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต

——————————————————————–
#50ปี #ยูนิแอร์ #UniAire