บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ขอเชิญเสนอราคาระบบสำหรับสารทำความเย็น HCFC-32 มีรายละเอียดดังเอกสารในลิงก์ต่อไปนี้

เอกสารเชิญเสนอราคาระบบสำหรับสารทำความเย็น HCFC-32 <<<<