เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา คุณอดิรุช  วีระตะนนท์ ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ พร้อมกับทีมงาน ทางยูนิแอร์ได้ร่วมการจัดกิจกรรมออกบูธแสดงสินค้า ในงาน TNS GRAND OPENING 2020 ณ TNS Shop @ชัยพฤกษ์ 2
ภายในงานทางบริษัทยูนิแอร์ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ของทางยูนิแอร์ ในครั้งนี้ทางยูนิแอร์ได้นำเครื่องปรับอากาศลายพิเศษ/ เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง และ คอนเดนซิ่งตัวถังไฟเบอร์กลาส ซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ดีและ ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของทางยูนิแอร์กันอย่างมาก ทางยูนิแอร์จึงขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมงานมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการปรับปรุงร้านโฉมใหม่ และครบรอบ 12 ปี ของทาง Thanasith Enterprise CO.,LTD 🎉 ทางยูนิแอร์จึงขอแสดงความยินดี และขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองดี ขึ้นๆ ไป