วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คุณจินตนา ศิริสันธนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานในพิธี ในการจัดงานทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคลแก่บริษัทฯ และพนักงานทุกคน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน
และยังมีกิจกรรม “Open House ยูนิแอร์ก้าวเข้าสู่ 50 ปี” ภายในงานมีบูธให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลบริษัทและมีกิจกรรม,ของรางวัลแจกกันมากมาย และมีอาหารที่มาบริการให้ตลอดทั้งงาน เนื่องในกิจกรรมครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ปีที่ 49