วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ทางยูนิแอร์ได้ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีวิศวกรรมปรับอากาศ ในงานมหกรรมวิศวกรรมปรับอากาศ ACAT EXPO 2022 ณ สามย่าน มิตรทาวน์
ภายในงานทางบริษัทยูนิแอร์ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธ และแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ของทางเรา ได้แก่ เครื่อง FHI, FHH, TACU-CHB มีผู้เยี่ยมชมบูธของทางยูนิแอร์และสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นำไปจัดแสดง ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในงานสัมมนาในครั้งนี้
และสุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่ๆที่เข้าอบรบและเยี่ยมชมบูธทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี

——————————————————————–
#50ปี #ยูนิแอร์ #UniAire #บูธยูนิแอร์ #สัมมนาวิชาการ #ระบบปรับอากาศ #นวัตกรรม #เทคโนโลยีวิศวกรรมปรับอากาศ