ยูนิแอร์ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในเครือสหพัฒน์ ครั้งที่ 19 : สหกรุ๊ปแฟร์ เมื่อวันที่ 24-28 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์