บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยูนิแอร์ แอร์พันธุ์อึด จัดงานสัมมนา อบรมช่างแอร์ และงานเลี้ยงสำหรับตัวแทนจำหน่าย ร้านปัญญาแอร์ แอนด์ เซอร์วิส และร้านชูช่วยเทรดดิ้ง กรุ๊ป ในจังหวัดภูเก็ต ช่างแอร์จำนวนกว่า 200 ท่าน มุ่งเน้นสร้างความมั่นใจให้กับตัวแทนจำหน่ายและช่างแอร์ในภาคใต้
โดย งานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของยูนิแอร์ แอร์พันธุ์อึด ให้กับตัวแทนจำหน่ายและช่างแอร์ในภาคใต้ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจในเรื่องของการขาย ช่องทางการจัดจำหน่าย การบริการหลังการขาย อะไหล่ และการตลาด
ยูนิแอร์ แอร์พันธุ์อึด แบรนด์แอร์คนไทยอันดับหนึ่ง
“ยูนิแอร์ แอร์พันธุ์อึด เป็นแบรนด์แอร์คนไทยที่อยู่คู่คนไทยมากกว่า 52 ปี ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศ ด้วยความทนทาน ประหยัดไฟ เย็นเร็ว และที่สำคัญคือ อะไหล่หาง่าย บริการหลังการขายดีเยี่ยม
“บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรักษาความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องปรับอากาศ
ขอบคุณตัวแทนจำหน่ายและช่างแอร์
“ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณตัวแทนจำหน่ายและช่างแอร์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนยูนิแอร์ แอร์พันธุ์อึด มาโดยตลอด เราสัญญาว่าจะดูแลพวกท่านเป็นอย่างดี
“ยูนิแอร์ แอร์พันธุ์อึด ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับคนไทย ที่ต้องการเครื่องปรับอากาศที่ทนทาน ประหยัดไฟ เย็นเร็ว อะไหล่หาง่าย บริการหลังการขายดีเยี่ยม
ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ การอบรมเทคนิคการติดตั้งและซ่อมแอร์ การให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการขาย ช่องทางการจัดจำหน่าย อะไหล่ การตลาด และกิจกรรมชิงรางวัลมากมาย
บรรยากาศภายในงานอบอุ่นและเป็นกันเอง
ตัวแทนจำหน่ายและช่างแอร์ต่างให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของยูนิแอร์ แอร์พันธุ์อึด
งานสัมมนาครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก ตัวแทนจำหน่ายและช่างแอร์ต่างมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย อะไหล่ และบริการหลังการขายของยูนิแอร์ แอร์พันธุ์อึด
ยูนิแอร์แอร์พันธุ์อึดตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ใช้ ตัวแทนจำหน่าย และช่างแอร์