วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ทางสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ร่วมกับ บริษัท ยูนิแอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ เรียนรู้เครื่องปรับอากาศในทิศทางตลาดปี 66 กับแอร์พันธุ์อึด ณ  ห้องต้นกล้า อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภายในงานมีวิทยากรจากยูนิแอร์มานำเสนอในหัวข้อดังกล่าว พร้อมกับมีการจัดแสดงเครื่องปรับอากาศ Model : DFHH (เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์), Model : WTI-F2/ATI-F2 (Gold Inverter), Model : UFV/AFV และ Heat Pipe
สามารถรับชมข้อมูลสินค้าได้ที่ https://www.uni-aire.com/th/product/fhh-eco-fresh-air-unit/

ทางยูนิแอร์ต้องขอขอบพระคุณสำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและการสนับสนุนกับทางยูนิแอร์ด้วยนะคะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกๆท่านอีกครั้งในโอกาสต่อๆไป
——————————————————————
#50ปี #ยูนิแอร์ #Uniaire #เครื่องปรับอากาศ #เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ #งานสัมมนา #ทิศทางตลาดปี66 #สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย