วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ทางบริษัทยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดงานอบรมสัมมนา “ช่างแอร์พันธุ์อึด” รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom
เรียนรู้ในหัวข้อ
👉🏻 ข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศยูนิแอร์ และคุณสมบัติต่างๆ
👉🏻 ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
👉🏻 หลักการทำงานและวิธีการแก้ไขปัญหาของครื่องปรับอากาศ
👉🏻 การรับประกันสินค้า /ข้อมูลการขายและบริการหลังการขาย
👉🏻 ร่วมทำทำแบบทดสอบออนไลน์
ในการจัดงานอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ได้ความสนใจเป็นอย่างมาก และได้รับความร่วมมือจากพี่ๆช่างแอร์ เป็นอย่างดี ภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีทั้งช่วงสาระความรู้ ถาม-ตอบ ช่วงลุ้นของรางวัลจากทางยูนิแอร์ 😀🙏😀
สุดท้ายนี้ทางบริษัทยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต้องขอขอบคุณพี่ๆช่างแอร์ ที่ให้ความไว้วางใจและความร่วมมือในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วยนะคะ