ทางบริษัทยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมงานแถลงข่าวผลิตภัณฑ์ “สินค้าไทย FTI-Made in Thailand” ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานแถลงข่าว “สินค้าไทย FTI-Made in Thailand” ณ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ โดยคุณจินตนา ศิริสันธนะ ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน รุ่น UFV-13F/AFV-13F ของทางยูนิแอร์ที่ได้ผ่านการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
หากสนใจเครื่องปรับอากาศฝีมือคนไทย ที่ผลิตโดยคนไทย Made in Thailand ชนิดตั้งแขวน รุ่น UFV-13F / AFV-13F สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่