วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานในพิธี ในการจัดงานทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคลแก่บริษัทฯ และพนักงานทุกคน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน เนื่องในกิจกรรมครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ปีที่ 48