เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 คุณณรัณ ศิริสันธนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ได้ เข้าร่วมงานมอบรางวัล   Thailand Energy Awards  ปี 2015 ด้านพลังงานสร้างสรรค์   จาก ท่านพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ผลงานเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ภายในอาคาร แบบประหยัดพลังงาน 2 ชั้น  เพื่อเป็นการ ให้ความสำคัญกับการใช้ พลังงานทดแทน และการ อนุรักษ์ พลังงาน