ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา ทางบริษัท Uni-Aire ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับ อากาศและเครื่องทำความเย็น ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน ภายในงานได้มีการดูผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ของบริษัท, มีการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของที่ระลึกให้กับผู้มาร่วมงาน