ทางบริษัทยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และบริษัท ไทยยางกิจ คิดค้นพัฒนานวัตกรรมเครื่องปรับอากาศพร้อมชุดกรอง เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 และ PM 2.5
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ทางมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้จัดงานแถลงข่าว “นวัตกรรมเครื่องปรับอากาศพร้อมชุดกรองฝุ่นและเชื้อโรค ประสิทธิภาพเทียบเท่าหน้ากากอนามัยชนิด N95″ ณ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โดย ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับภาวะการแพร่ระบาดของ Covid-19 รวมถึง PM 2.5 ในปัจจุบัน และจะเป็นการดีกว่าเมื่อเราเปิดเครื่องปรับอากาศ และเครื่องปรับอากาศสามารถลดปริมาณฝุ่น PM2.5 และละอองฝอยที่มีขนาดเล็กที่ไม่ว่าจะเกิดจากการไอ จาม หรือการหัวเราะก็ตาม จึงได้ร่วมกันคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง แบบเดียวกันกับที่ใช้ในหน้ากาก KN95 ยี่ห้อ Flomax
ในส่วนของการทดสอบการกรองอากาศ โดยผู้เชี่ยวชาญของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และ วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ โดยมีการปรับปรุงจากมาตรฐาน พบว่าอากาศที่ผ่านจากเครื่องปรับอากาศดังกล่าวสามารถลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ทางอากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีความปลอดภัยส่วนบุคคลมากขึ้นทั้งต่อการปฏิบัติงานหรือพักอาศัย

ถ้าท่านสนใจเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงพร้อมชุดกรองฝุ่นและเชื้อโรค ที่ประสิทธิภาพเทียบเท่าหน้ากาก N95

สามารถติดต่อยูนิแอร์ได้ที่
Tel : 02-312-4500
Inbox Facebook : Uni-Aire
LINE : https://lin.ee/5BEz5xl