มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ บริษัท ยูนิแฟ้บ อีควิปเมนต์ จำกัด ลงนาม MOU ร่วมวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศสู้ภัย COVID-19

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิแฟ้บอีควิปเมนต์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ UNI-Aire ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและวิชาการ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ปรับปรุงต่อยอด เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ระบบปรับอากาศให้ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน จากความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้ในองค์กร ท่ามกลางภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ยูนิแอร์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสู้ภัย COVID-19 ไปกับสังคมไทย

#UniAireUniCare #Covid19 #48ปียูนิแอร์ #ฝ่าวิกฤติโควิด19 #ยูนิแอร์แอร์พันธุ์อึด