วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกล ในการเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน ภายในงานได้อธิบายขั้นตอนการทำงาน, มีการดูผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ของบริษัท และมอบของที่ระลึกให้กับผู้มาเยี่ยมชม