วันที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล Samutprakan Labour Management Excellence Award 2022 แก่สถานประกอบกิจการ/สถานศึกษา และคณะทำงานฯ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ทางบริษัทยูนิแอร์ฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด