ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น ขอร่วมส่งต่อความห่วงใย และมอบกำลังใจในการต่อสู้กับวิกฤติ COVID-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ของเราในวาระครบรอบ 48 ปีการก่อตั้งบริษัท โดยมอบเครื่องต้นแบบ Fan Filter Unit สำหรับเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ (Isolation Chamber) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นและสร้างสรรค์ผ่านความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมปรับอากาศ ให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและส่งมอบอากาศดีๆให้ทุกคนผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน