ผ่านไปด้วยดี กับงานสัมมนา “ยูนิแอร์ ช่างแอร์พันธ์ุอึด” ที่ได้จัดขึ้น เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งทางยูนิแอร์ ได้ร่วมมือกับตัวแทนจำหน่าย ร้านสารคามอีควิพเม้นท และ ร้านเค.เอ็ม.พี แอร์เซอร์วิส ในการจัดงานในครั้งนี้..ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากพี่ๆช่างเป็นอย่างดี ภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมและความสนุกสนาน พร้อมได้ความรู้มากมาย และร่วมลุ้นรับของพรีเมี่ยมจากทางยูนิแอร์ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆช่างทุกคนที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ครั้งหน้าจัดสัมมนาที่ไหน อย่าลืมติดตามกันนะ แล้วเจอกันนะครับ