บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

อ่านทั้งหมด