ในวันที่ 25 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา คุณจินตนา ศิริสันธนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศ ภายใต้แบรนด์ยูนิแอร์ (Uni-Aire) เข้ารับรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2556

อ่านทั้งหมด