คลังข่าว : 2564

งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

25 มีนาคม 2564

งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 "เรื่อง COVID-19 กับ ระบบปรับอากาศ สำหรับสถานพยาบาล" ที่ได้จัดขึ้น เมื่อวันพุธ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

อ่านทั้งหมด

งานแถลงข่าวผลิตภัณฑ์ “สินค้าไทย FTI-Made in Thailand”

18 มีนาคม 2564

งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 "เรื่อง COVID-19 กับ ระบบปรับอากาศ สำหรับสถานพยาบาล" ที่ได้จัดขึ้น เมื่อวันพุธ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

อ่านทั้งหมด

งานอบรมสัมมนา “ช่างแอร์พันธุ์อึด”

12 มีนาคม 2564

บริษัทยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดงานอบรมสัมมนา "ช่างแอร์พันธุ์อึด" ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัทยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อ่านทั้งหมด

งานอบรมสัมมนา “ช่างแอร์พันธุ์อึด” ร่วมกับ บจก. สยามพาสโก้ (ประเทศไทย)

23 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัทยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บจก. สยามพาสโก้ (ประเทศไทย) ได้จัดงานอบรมสัมมนา "ช่างแอร์พันธุ์อึด" ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัทยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อ่านทั้งหมด

นวัตกรรมเครื่องปรับอากาศพร้อมชุดกรองฝุ่นและเชื้อโรค ประสิทธิภาพเทียบเท่าหน้ากากอนามัยชนิด N95

29 มกราคม 2564

บริษัทยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และบริษัท ไทยยางกิจ คิดค้นพัฒนานวัตกรรมเครื่องปรับอากาศพร้อมชุดกรอง เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 และ PM 2.5

อ่านทั้งหมด