คลังข่าว : 2564

งานอบรมสัมมนา “ช่างแอร์พันธุ์อึด”

23 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัทยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บจก. สยามพาสโก้ (ประเทศไทย) ได้จัดงานอบรมสัมมนา "ช่างแอร์พันธุ์อึด" ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัทยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อ่านทั้งหมด

นวัตกรรมเครื่องปรับอากาศพร้อมชุดกรองฝุ่นและเชื้อโรค ประสิทธิภาพเทียบเท่าหน้ากากอนามัยชนิด N95

29 มกราคม 2564

บริษัทยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และบริษัท ไทยยางกิจ คิดค้นพัฒนานวัตกรรมเครื่องปรับอากาศพร้อมชุดกรอง เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 และ PM 2.5

อ่านทั้งหมด