คลังข่าว : 2565

กิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

21 ธันวาคม 2565

วันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ยูนิแอร์ฯ ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

อ่านทั้งหมด

กิจกรรม การอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2565

15 ธันวาคม 2565

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ยูนิแอร์ฯ ได้จัดการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2565

อ่านทั้งหมด

ยูนิแอร์ฯ ร่วมพิธีมอบรางวัล Samutprakan Labour Management Excellence Award 2022

09 ธันวาคม 2565

วันที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2565 รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด

อ่านทั้งหมด

กิจกรรม งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565

09 ธันวาคม 2565

วันที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ร่วม งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง “การจัดการ Chiller Plant เพื่อการประหยัดพลังงาน” ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

อ่านทั้งหมด

ยูนิแอร์ฯ มอบอุปกรณ์การเรียนและตู้กดน้ำเย็น

29 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มอบอุปกรณ์การเรียนและตู้กดน้ำเย็น ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

อ่านทั้งหมด