คลังข่าว : 2566

งานแถลงนโยบายประจำปี 2566 และวันครอบครััวยูนิแอร์

30 มกราคม 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 ทางบริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานแถลงนโยบายประจำปี 2566 และวันครอบครััวยูนิแอร์ ณ อาคารเธียรลิขิต ชั้น 3 บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อ่านทั้งหมด

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ยูนิแอร์ฯ ได้มอบของขวัญ (อุปกรณ์การเรียน/ขนม)

13 มกราคม 2566

เนื่องในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ยูนิแอร์ฯ ได้มอบของขวัญ (อุปกรณ์การเรียน/ขนม)

อ่านทั้งหมด