ยูนิแอร์ เข้าร่วม งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและความทำความเย็น (RHVAC ) เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์