ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด … ได้มีโอกาสขึ้นรับรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award 2018) ในด้านสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) โดย ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการผู้จัดการ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนในนามบริษัทขึ้นรับรางวัล กับท่านพลเอก ประยุทธ์ จันท์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล