ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศยูนิแอร์ ได้รับการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand : MiT) มาตรฐานอุตสาหกรรมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หากลูกค้าท่านใดสนใจเครื่องปรับอากาศฝีมือคนไทย ที่ผลิตโดยคนไทย และได้รับการรับรอง Made in Thailand
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 02-312-4500
Inbox Facebook : Uni-Aire
LINE : @uni-aire
Website : uni-aire
——————————————————————–