ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศยูนิแอร์ ได้รับการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand : MiT) มาตรฐานอุตสาหกรรมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หากลูกค้าท่านใดสนใจเครื่องปรับอากาศฝีมือคนไทย ที่ผลิตโดยคนไทย และได้รับการรับรอง Made in Thailand