รู้จักยูนิแอร์

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ทำความเย็นภายใต้แบรนด์ “UNI-Aire” ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย 100% ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เพื่อผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ จวบจนปัจจุบัน บริษัทได้ทำการพัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเรื่อยมา ทั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยภายใต้โรงงานขนาดกว่า 10,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเสมอมา
ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารคนไทยที่มีความเป็นสากลเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และความสามารถ ประกอบกับความมุ่งมั่นที่มีต่อการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก จึงนำมาซึ่งการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “UNI-Aire” ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านความเย็นที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจในเรื่องความเย็นแก่ผู้บริโภค ทั้งด้านสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในราคาที่สมเหตุสมผล

วิสัยทัศน์

ส่งมอบ ความสุขสบาย แก่ลูกค้าทั่วโลกอย่างยั่งยืน ผ่านความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมปรับอากาศ

คุณค่าหลัก

 • ฉลาดเรื่องต้นทุนและราคา
 • มีลูกค้าในหัวใจ
 • บรรลุในพันธะสัญญา
 • พัฒนาความสามารถ

ประวัติความเป็นมา

“ กว่า 5 ทศวรรษ..เราก้าวไกลด้วยความมั่นคง สู่ความเป็นสากล ”

2515 : "ยูนิแอร์" บริษัทเครื่องปรับอากาศของคนไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2515

 • 2515
 • 2518
 • 2522
 • 2529
 • 2533
 • 2539
 • 2542
 • 2551
 • 2556
 • 2558
 • 2559
 • 2561
 • 2563
 • 2564

เทคโนโลยี

ยูนิแอร์ ชำนาญเรื่องเครื่องปรับอากาศ

ยูนิแอร์ประกอบธุรกิจปรับอากาศแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบพัฒนาและ ผลิตเครื่องปรับอากาศของตนเอง รวมทั้งการออกแบบการติดตั้งระบบปรับอากาศให้กับอาคารสถานที่ต่างๆ ตลอดเวลาที่ผ่านมายูนิแอร์ไม่เคยหยุดยั้งที่จะพัฒนาเทคโนโลยีปรับอากาศและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจว่า เครื่องปรับอากาศภายใต้แบรนด์ "UNI-Aire" มีคุณภาพสูงสุด จากประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมปรับอากาศ ทำให้เราสามารถออกแบบเครื่องปรับอากาศได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
และเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้ลงทุนด้าน R&D โดยการสร้าง "ห้องทดสอบขีดความสามารถทำความเย็น" มูลค่ากว่า 20 ล้านบาทเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ เรายังได้นำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในระดับโลกมาใช้ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ภายใต้การดูแลของวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ มีกระบวนการตรวจสอบหลายขั้นตอนเพื่อให้การผลิตอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดสู่ผู้บริโภค

ด้านวิศวกรรม

จากประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมปรับอากาศ ทำให้เราสามารถออกแบบเครื่องปรับอากาศเฉพาะทางให้กับลูกค้าได้เสมอมา

การผลิตและการประกันคุณภาพ

ฝ่ายผลิตมุ่งเน้นความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ แผงคอยล์ การตัด พับ พ่นสีตัวถัง และอื่นๆ

มาตรฐานและรางวัล

มาตรฐานการส่งออก

เครื่องปรับอากาศ “UNI-Aire” เป็นที่รู้จักในหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศหนาวจัดอย่างประเทศแคนาดาและรัสเซีย หรือ ร้อนจัดในแถบตะวันออกกลาง หรือ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดปี อย่างประเทศออสเตรเลีย โดยเราได้ทำการส่งออกเครื่องปรับอากาศทั้งภายใต้ยี่ห้อ “UNI-Aire” และในรูปแบบอุปกรณ์ OEM ไปยังประเทศต่างๆ กว่า 70 ประเทศทั่วโลก

การรับรองประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับ
อากาศ มาตรฐานของยุโรป
หรือ Eurovent Certification

มาตรฐานจากสหรัฐอเมริกาที่ถูกใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบปรับอากาศ ระบบทำความร้อนและทำความเย็นทั่วโลก
(AHRI)

รางวัล
Thailand Energy Award
ประจำปี 2015
สาขา พลังงานสร้างสรรค์

รางวัล
Prime Minister's
Export Award 1996

รางวัล
Prime Minister's
Business Enterprise
Award 2013
สาขา Best Thai Brand

รางวัล
Prime Minister's
Export Award 2016
สาขา ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม

รางวัล
Prime Minister's
Export Award 2018
สาขา สินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

มาตรฐานการรับรองคุณภาพของระบบการออกแบบและการผลิต
มอก. 9001

มาตรฐานการรับรองคุณภาพของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
มอก. 14001

มาตรฐานการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ISO 45001

ห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบหรือสอบเทียบ
NSC-TISI-TIS 17025

รางวัล Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม

เครื่องหมาย
Thailand Trust Mark
จาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

มาตรฐานการประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม
มอก.1155-2536

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม
มอก.2134- 2553

มาตรฐานแรงงานไทย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จากการได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ และระดับโลก ได้แสดงให้เห็นว่ายูนิแอร์ได้รับการยอมรับว่า “เป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องปรับอากาศของไทย ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล”