แอร์กันสนิม (ตัวถังไฟเบอร์กลาส)

เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย/เครื่องระบายความร้อน

คอนเดนซิ่งยูนิต (ไฟเบอร์กลาส)
มาตรฐานเบอร์ 5, น้ำยา R-32
ขนาดความเย็น 12,000-60,000 BTU/H


 

ไฟเบอร์กลาส-14

คอนเดนซิ่งยูนิตตัวถังไฟเบอร์กลาส
ไม่เป็นสนิม ทนทานต่อสภาวะอากาศในพื้นที่ใกล้ทะเลและในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่มีการกัดกร่อนสูง
  • คอยล์เคลือบสารกรีนการ์ด
  • ตัวถังทำจากไฟเบอร์กลาส
  • ตะแกรง นอต สกรู ทำจากสแตนเลส
  • ใบพัดทำจากพลาสติก


 

ไฟเบอร์กลาส-08

ผลการทดสอบความทนทานตามมาตรฐาน ASTMB 117
ครีบอลูมิเนียมที่พ่นเคลือบกรีนการ์
เกิดคราบสนิมน้อยมาก
ครีบอลูมิเนียมแบบบลูฟิน
เกิดคราบสนิมและพองเล็กน้อย
ครีบอลูมิเนียมที่ไม่มีการพ่นเคลือบกันสนิม
เกิดคราบสนิมชัดเจน


Option พิเศษ คอยล์ร้อนฟินทองแดง (Copper Fin)
ฟินที่ทำจากทองแดงที่ทำให้แผงคอยล์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น จึงเหมาะกับการนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่มีการกัดกร่อนรุนแรงและพื้นที่ติดทะเลหรืออยู่กลางทะเล
*ปรึกษาผู้ผลิตเกี่ยวกับความเหมาะสมของพื้นที่ใช้งานในแต่ละสภาวะแวดล้อมอีกครั้ง


ไฟเบอร์กลาส-05

ตัวอย่างการผุกร่อนของคอนเดนซิ่งยูนิตที่ทำจากเหล็กและฟินอลูมิเนียมแบบธรรมดา
ตัวถังผุเป็นสนิม
ตัวถังที่ทำจากเหล็ก เมื่อใช้ไปในเวลานานจะถูกกัดกร่อน ทำให้ตัวถังเกิดสนิม เกิดความเสียหายกับตัวถัง
ฟินถูกกัดกร่อน
ฟินและท่อน้ำยาที่ทำมาจากอลูมิเนียมที่ไม่มีการเคลือบสารใด ๆอาจถูกกัดกร่อนไปด้วย
ใบพัดเป็นสนิม
ใบพัดที่ทำจากเหล็กจะทำให้เกิดสนิมได้เมื่อใช้เป็นเวลานาน
นอตเป็นสนิม 
นอต สกรู ที่ทำจากเหล็กจะทำให้เกิดสนิมได้เมื่อใช้เป็นเวลานาน


ไฟเบอร์กลาส-10


ไฟเบอร์กลาส-11