แอร์กันสนิม (ตัวถังไฟเบอร์กลาส)

เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย/เครื่องระบายความร้อน

คอนเดนซิ่งยูนิต ตัวถังไฟเบอร์กลาส, เบอร์ 5, R32
ขนาดความเย็น 12,000-60,000 BTU/H


ไฟเบอร์-02

คอนเดนซิ่งยูนิตตัวถังไฟเบอร์กลาส
ไม่เป็นสนิม ทนทานต่อสภาวะอากาศในพื้นที่ใกล้ทะเลและในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่มีการกัดกร่อนสูง
 • คอยล์เคลือบสารกรีนการ์ด
 • ตัวถังทำจากไฟเบอร์กลาส
 • ตะแกรง นอต สกรู ทำจากสแตนเลส
 • ใบพัดทำจากพลาสติก


ไฟเบอร์-03

ผลการทดสอบความทนทานตามมาตรฐาน ASTMB 117
 • ครีบอลูมิเนียมที่พ่นเคลือบกรีนการ์
  เกิดคราบสนิมน้อยมาก
 • ครีบอลูมิเนียมแบบบลูฟิน 
  เกิดคราบสนิมและพองเล็กน้อย
 • ครีบอลูมิเนียมที่ไม่มีการพ่นเคลือบกันสนิม 
  เกิดคราบสนิมชัดเจน


Option พิเศษ คอยล์ร้อนฟินทองแดง (Copper Fin)
ฟินที่ทำจากทองแดงที่ทำให้แผงคอยล์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น จึงเหมาะกับการนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่มีการกัดกร่อนรุนแรงและพื้นที่ติดทะเลหรืออยู่กลางทะเล
*ปรึกษาผู้ผลิตเกี่ยวกับความเหมาะสมของพื้นที่ใช้งานในแต่ละสภาวะแวดล้อมอีกครั้ง


ไฟเบอร์-05

ตัวอย่างการผุกร่อนของคอนเดนซิ่งยูนิตที่ทำจากเหล็กและฟินอลูมิเนียมแบบธรรมดา
 • ตัวถังผุเป็นสนิม
  ตัวถังที่ทำจากเหล็ก เมื่อใช้ไปในเวลานานจะถูกกัดกร่อน ทำให้ตัวถังเกิดสนิม เกิดความเสียหายกับตัวถัง
 • ฟินถูกกัดกร่อน
  ฟินและท่อน้ำยาที่ทำมาจากอลูมิเนียมที่ไม่มีการเคลือบสารใด ๆอาจถูกกัดกร่อนไปด้วย
 • ใบพัดเป็นสนิม
  ใบพัดที่ทำจากเหล็กจะทำให้เกิดสนิมได้เมื่อใช้เป็นเวลานาน
 • นอตเป็นสนิม 
  นอต สกรู ที่ทำจากเหล็กจะทำให้เกิดสนิมได้เมื่อใช้เป็นเวลานาน


ไฟเบอร์-06