คอนเดนซิ่ง ยูนิต (ตัวถังไฟเบอร์กลาส)

เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย/เครื่องระบายความร้อน

แอร์กันสนิม ตัวถังคอนเดนซิ่งยูนิตทำจากไฟเบอร์กลาส
ประหยัดไฟเบอร์ 5 น้ำยา R32
ขนาดความเย็น 12,000-60,000 BTU/H

รูป-02


คอนเดนซิ่งยูนิตตัวถังไฟเบอร์กลาส

ไม่เป็นสนิม ทนทานต่อสภาวะอากาศในพื้นที่ใกล้ทะเลและในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่มีการกัดกร่อนสูง

 • คอยล์เคลือบสารกรีนการ์ด

 • ตัวถังทำจากไฟเบอร์กลาส

 • ตะแกรง นอต สกรู ทำจากสแตนเลส

 • ใบพัดทำจากพลาสติก


Untitled-06-01


ผลการทดสอบความทนทานตามมาตรฐาน ASTMB 117

 • ครีบอลูมิเนียมที่พ่นเคลือบกรีนการ์  

  เกิดคราบสนิมน้อยมาก

 • ครีบอลูมิเนียมแบบบลูฟิน 

  เกิดคราบสนิมและพองเล็กน้อย

 • ครีบอลูมิเนียมที่ไม่มีการพ่นเคลือบกันสนิม 

  เกิดคราบสนิมชัดเจน


Option พิเศษ คอยล์ร้อนฟินทองแดง (Copper Fin)

ฟินที่ทำจากทองแดงที่ทำให้แผงคอยล์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น จึงเหมาะกับการนำไปใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่มีการกัดกร่อนรุนแรงและพื้นที่ติดทะเลหรืออยู่กลางทะเล

*ปรึกษาผู้ผลิตเกี่ยวกับความเหมาะสมของพื้นที่ใช้งานในแต่ละสภาวะแวดล้อมอีกครั้ง


ตัวอย่างการผุกร่อนของคอนเดนซิ่งยูนิตที่ทำจากเหล็กและฟินอลูมิเนียมแบบธรรมดา

 • ตัวถังผุเป็นสนิม

  ตัวถังที่ทำจากเหล็ก เมื่อใช้ไปในเวลานานจะถูกกัดกร่อน ทำให้ตัวถังเกิดสนิม เกิดความเสียหายกับตัวถัง

 • ฟินถูกกัดกร่อน

  ฟินและท่อน้ำยาที่ทำมาจากอลูมิเนียมที่ไม่มีการเคลือบสารใด ๆอาจถูกกัดกร่อนไปด้วย

 • ใบพัดเป็นสนิม

  ใบพัดที่ทำจากเหล็กจะทำให้เกิดสนิมได้เมื่อใช้เป็นเวลานาน

 • นอตเป็นสนิม 

  นอต สกรู ที่ทำจากเหล็กจะทำให้เกิดสนิมได้เมื่อใช้เป็นเวลานาน


ใช้คู่กับแฟนคอยล์ยูนิต รุ่นต่าง ๆ ได้ดังนี้

Untitled-1-01

 


โครงการอ้างอิง

ลงเฟส-01