885

เกี่ยวกับยูนิแอร์

ยูนิแอร์ประกอบธุรกิจปรับอากาศแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบพัฒนา และผลิตเครื่องปรับอากาศของตนเอง รวมทั้งการออกแบบการติดตั้ง ระบบปรับอากาศให้กับอาคารสถานที่ต่างๆ ตลอดเวลาที่ผ่านมา   ยูนิแอร์  ไม่เคยหยุดยั้งที่จะพัฒนาเทคโนโลยีปรับอากาศและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องปรับอากาศภายใต้แบรนด์ “UNI-Aire” มีคุณภาพสูงสุด

ดูทั้งหมด