Evaporator and Condenser Coil

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน/Evaporator Coil

แผงคอยน์ร้อนและเย็น สีฟ้าเคลือบพ่นฟินพิเศษ เพื่อทนต่อการกัดกร่อน