FHH-Eco Fresh Air Unit

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์/เครื่องปรับอากาศ แบบต่อท่อลม

แบบต่อท่อลม (AHU)
เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์
ขนาดความเย็น 12,000 - 60,000 BTU/H

ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2015 สาขาพลังงานสร้างสรรค์ จากกระทรวงพลังงาน


FHH-03

1. ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า
2. เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน 2 ชั้น
• อุปกรณ์ลดความชื้นอนุรักษ์พลังงาน Heat Pipe
• Twin Rotary Inverter and Scroll Inverter


FHH-04
ระบบเติมอากาศ (Eco Fresh Air Unit)
1. ทำการเติมอากาศเข้าไปในห้องโดยทำการติดตั้งระบบ OAU และมี Filter เพื่อกรองฝุ่น
2. ติดตั้งระบบ Heat Pipe กับเครื่องOAU เพื่อควบคุมความชื้นในอากาศให้สะอาดและประหยัดพลังงานให้ตัวOAU
3. อากาศบริสุทธิ์ที่เติมเข้าไปจะทำให้ห้องมีความดันเป็นบวก เพื่อดันฝุ่นภายในห้องออกไปข้างนอก
4. ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคาร

 


FHH-06
แฟนคอยล์ยูนิต รุ่น FHH & DFHH
1. Casing (สามารถเลือกได้ทั้งสองแบบ)
• ตัวถังแบบ Single Skin เฉพาะรุ่น FHH
• ตัวถังแบบ Double Skin เฉพาะรุ่น DFHH ช่วยป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำที่บริเวณผนังของเครื่องโดยมีฉนวนตรงกลางระหว่างผนังด้านนอกและด้านใน
2. Air Filter
3. Cooling Coil
4. Heat pipe
5. Blower Backward Centrifugal


อุปกรณ์ลดความชื้นอนุรักษ์พลังงาน Heat Pipe
• ลดความชื้นในอากาศโดยใช้การแลกเปลี่ยนความร้อนโดยไม่ต้องใช้พลังงานจากภายนอก
• เทคโนโลยีจากบริษัท Heat Pipe Technology Inc. (U.S.A.)


FHH-13มีการตอบสนองต่อระบบการทำงานได้อย่างดีและแม่นยำด้วยระบบที่เปิด-ปิดวาล์วอัตโนมัติ


FHH-21
• รองรับแรงดันสูงได้ (ค่า External Static 0.5 in.Wg)
• สามารถส่งแรงลมไปตามท่อได้ไกล (ขึ้นอยู่กับการออกแบบท่อลม)


FHH-20

Aluminium Filter การกรองฝุ่นละอองเบื้องต้น สามารถล้างทำความสะอาดง่าย
• Pre-Filter (Class G4) มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละออง ขนาดตั้งแต่ 3.0-10 ไมครอน ถึง 90% โดยเฉลี่ย
• Medium-Filter (Class F8) มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละออง ขนาดตั้งแต่ 0.3-1.0 ไมครอน ถึง 98% โดยเฉลี่ย  (Option)

 


FHH-19

รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล
แสดงผลอุณหภูมิตัวเลขเรืองแสงดิจิตอล ดีไซน์ทันสมัยสวยงามใช้งานง่าย สามารถรับสัญญาณจากรีโมทไร้สายได้
• Power ON/OFF ปุ่ม POWER กดเปิดและกดปิดการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
• Speed Fan ปุ่ม Speed Fan มอเตอร์ส่งลมกำลังสูงควบคุมการปรับ ความเร็วลมได้ 3 ระดับ (รุ่น 13,000-36,0000 BTU/Hr) (ไม่สามารถปรับความเร็วลมได้ในรุ่น 48,000-60,0000 BTU/Hr)
• Temp ปุ่ม Temp สามารถกดเพิ่มและลดอุณหภูมิ แสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ที่หน้าจอรีโมทคอนโทรล


FHH-18

Twin Rotary Inverter (รุ่น 13,000-36,0000 BTU/Hr)
• ด้วยเทคโนโลยีของคอมเพรสเซอร์โรตารี่แบบคู่ทำให้การดูดและอัดสารทำความเย็นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
• มีช่วงความถี่ที่กว้างขึ้นที่ 10Hz - 120Hz เร่งการทำงานสูงสุดถึง 120 Hz ส่งผลให้ทำความเย็นเร็วถึง 40 % เมื่อเทียบกับช่วงความถี่แบบเดิม 20Hz-100Hz
Scroll Inverter (48,000-60,000 BTU/Hr)
• มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าด้วยลักษณะการอัดสารทำความเย็นแบบก้นหอย ทำให้มีการเคลื่อนที่น้อย
• เครื่องทำงานเงียบกว่าด้วยการทำงานที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ที่เป็นการปรับรอบการทำงานได้อย่างอิสระ
• อุณหภูมิภายในห้องคงที่
DC Fan Motor 
• มีผลต่อการตอบสนองต่อการทำงานได้รวดเร็ว 
• เสียงทำงานเงียบกว่าเมื่อเทียบกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Motor)
• ประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าเมื่อเทียบมอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor)
Hi-low Pressure Switch
• ช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับคอมเพรสเซอร์โดยการวัดแรงดันของน้ำยาไม่ให้สูงหรือต่ำกว่าค่าที่มีการตั้งไว้
• มีการตอบสนองต่อระบบการทำงานได้อย่างดีและแม่นยำด้วยระบบที่เปิด-ปิดวาล์วอัตโนมัติ
Refrigerant R32 (Fully Charge)
• มีผลก่อให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจกน้อย(ค่า GWP เท่ากับ 675 )
• จุดเดือดต่ำทำให้มีประสิทธิภาพในการทำความเย็นมากขึ้น (-52C ํC)
• มีค่าความสามารถในการทำลายโอโซน เท่ากับ 0 จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ค่า ODP เท่ากับ 0 )
Inner groove Copper Tube
• ท่อทองแดงที่ใช้เป็นลักษณะเป็นเกลียวในช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน

ตาราง FHH