FHI – Fan Coil Unit

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์/เครื่องปรับอากาศ แบบต่อท่อลม

เครื่องเติมอากาศบริสุทธ์ิ Fan Coil Unit (FHI)

FHI-021. ทำการเติมอากาศเข้าไปในห้องโดยทำการติดตั้งระบบ OAU และมี Filter เพื่อกรองฝุ่น
2. อากาศบริสุทธิ์ที่เติมเข้าไปจะทำให้ห้องมีความดันเป็นบวก เพื่อดันฝุ่นภายในห้องออกไปข้างนอก
3. ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคาร


FHI-01ตัวถังแบบ Single Skin (FHI Series) 
ตัวถังแบบ Double Skin (DFHI Series) ช่วยป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำที่บริเวณผนังของเครื่องโดยมีฉนวนตรงกลางระหว่างผนังด้านนอกและด้านใน


FHI-04-  รองรับแรงดันสูงได้ (ค่า External Static 0.5 in.Wg)
-  สามารถส่งแรงลมไปตามท่อได้ไกล (ขึ้นอยู่กับการออกแบบท่อลม)


FHH AFIX Series-05

 

  • Aluminium Filter การกรองฝุ่นละอองเบื้องต้น สามารถล้างทำความสะอาดง่าย
  • Pre-Filter (Class G4) มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละออง ขนาดตั้งแต่ 3.0-10 ไมครอน ถึง 90% โดยเฉลี่ย
  • Medium-Filter (Class F8) (Option) มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละออง ขนาดตั้งแต่ 0.3-1.0 ไมครอน ถึง 98% โดยเฉลี่ย


FHH AFIX Series-06

รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล
แสดงผลอุณหภูมิตัวเลขเรืองแสงดิจิตอล ดีไซน์ทันสมัยสวยงามใช้งานง่าย สามารถรับสัญญาณจากรีโมทไร้สายได้
  • Power ON/OFF ปุ่ม POWER กดเปิดและกดปิดการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
  • Speed Fan ปุ่ม Speed Fan มอเตอร์ส่งลมกำลังสูงควบคุมการปรับ ความเร็วลมได้ 3 ระดับ (รุ่น 13,000-36,0000 BTU/Hr) (ไม่สามารถปรับความเร็วลมได้ในรุ่น 48,000-60,0000 BTU/Hr )
  • Temp ปุ่ม Temp สามารถกดเพิ่มและลดอุณหภูมิ แสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ที่หน้าจอรีโมทคอนโทรล


FHI-05Twin Rotary Inverter (รุ่น 13,000-36,0000 BTU/Hr)
- ด้วยเทคโนโลยีของคอมเพรสเซอร์โรตารี่แบบคู่ทำให้การดูดและอัดสารทำความเย็นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
- มีช่วงความถี่ที่กว้างขึ้นที่ 10Hz - 120Hz เร่งการทำงานสูงสุดถึง 120 Hz ส่งผลให้ทำความเย็นเร็วถึง 40 % เมื่อเทียบกับช่วงความถี่แบบเดิม 20Hz-100Hz
Scroll Inverter (48,000-60,000 BTU/Hr)
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าด้วยลักษณะการอัดสารทำความเย็นแบบก้นหอย ทำให้มีการเคลื่อนที่น้อย
- เครื่องทำงานเงียบกว่าด้วยการทำงานที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ที่เป็นการปรับรอบการทำงานได้อย่างอิสระ
- อุณหภูมิภายในห้องคงที่
Refrigerant R32 (Fully Charge)
- มีผลก่อให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจกน้อย (ค่า GWP เท่ากับ 675 )
- จุดเดือดต่ำทำให้มีประสิทธิภาพในการทำความเย็นมากขึ้น (-52C  ํC)
- มีค่าความสามารถในการทำลายโอโซนเท่ากับ 0 จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ค่า ODP เท่ากับ 0)
DC Fan Motor 
- มีผลต่อการตอบสนองต่อการทำงานได้รวดเร็ว 
- เสียงทำงานเงียบกว่าเมื่อเทียบกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Motor)
- ประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าเมื่อเทียบมอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor)
Electronic Expansion Valve
- มีการตอบสนองต่อระบบการทำงานได้อย่างดีและแม่นยำด้วยระบบที่เปิด-ปิดวาล์วอัตโนมัติ
Inner groove Copper Tube
- ท่อทองแดงที่ใช้เป็นลักษณะเป็นเกลียวใน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน
Hi-low Pressure Switch
- ช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับคอม-เพรสเซอร์โดยการวัดแรงดันของน้ำยาไม่ให้สูงหรือต่ำกว่าค่าที่มีการตั้งไว้
- มีการตอบสนองต่อระบบการทำงานได้อย่างดีและแม่นยำด้วยระบบที่เปิด-ปิดวาล์วอัตโนมัติ

Model FHI