TMU

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์/เครื่องปรับอากาศตามความต้องการของลูกค้า

แอร์เรือ แบบซ่อนในเฟอร์นิเจอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำทะเล
Rotary compressor
R410a refrigerant
Cooling capacity 12,000–25,000 BTU/H

เครื่องใหญ่ 6-02


PACKAGED WATER COOLED | MODEL : TMU
เครื่องปรับอากาศตามความต้องการของลูกค้า
แอร์เรือ แบบซ่อนในเฟอร์นิเจอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำทะเล
12,000–25,000 BTUH


Blower Set
ชุดมอเตอร์ส่งลมกำลังสูงส่งลมไกล ช่วยให้ห้องเย็นเร็วขึ้นทันใจ


Evaporator coil
ฟินทำจากทองแดงระบายความร้อนได้ดี ทนทานต่อสิ่งแวดล้อมและทุกสภาพอากาศต้านทานการกัดกร่อน ยืดอายุการใช้งานยาวนาน


Tube in Tube sea water condenser
คอนเดนเซอร์ชนิดคอปเปอร์-นิเกิล (90-10) สามารถทนการกัดกร่อนได้ดี


Compressor
• ประสิทธิภาพสูงด้วยคอมเพรสเซอร์ชนิดโรตารี
• สารทำความเย็นชนิด R -410a ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศและรักษาสิ่งแวดล้อม


Casing & Control Box
โครงเครื่องทำจากแผ่นสแตนเลสเพื่อป้องกันการกัดกร่อน


Remote control
• Wire Digital  Remote Control


40 ตาราง TMU-66