WCU-CHB

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์/เครื่องปรับอากาศตามความต้องการของลูกค้า

เครื่องทำน้ำเย็นสำเร็จรูป / ระบายความร้อนด้วยน้ำ
45-8-200 TR
161-703 KW