คอยล์น้ำเย็น (รับรองมาตรฐาน AHRI)

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน/Evaporator Coil

คอยล์น้ำเย็น (รับรองมาตรฐาน AHRI)
ท่อทองแดงขนาดเส้นผ่านศุนย์กลางภายนอก 1/2" (12.7 มม.)


ฟินอลูมิเนียม
ความทนทาน : 1 ดาว
เหมาะสำหรับ : ใช้งานทั่วไป


ฟินสีฟ้า (Hydrophilic)
ความทนทาน : 2 ดาว
เหมาะสำหรับ : ที่อยู่อาศัย, สำนักงาน


คอยล์เคลือบสารกรีนการ์ด
ความทนทาน : 3 ดาว
เหมาะสำหรับ : พื้นที่ใกล้ทะเลและในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่มีการกัดกร่อนสูง


ฟินทองแดง
ความทนทาน : 4 ดาว
เหมาะสำหรับ : โรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่มีการกัดกร่อนรุนแรงและพื้นที่ติดทะเลหรืออยู่กลางทะเล